SAIKASI/赛卡司 SUK-1000/2000/1000H高精度光栅式测长仪

  • 产品详情
  • 产品参数

SUK-1000-2000-1000H-技术参数.jpgSUK-1000-2000-1000H-技术参数2.jpg

型号
SUK-1000/2000/1000H
精度
0.05 um/0.01 um
品牌
SAIKASI/赛卡司
规格1
SUK-1000
规格2
SUK-2000
规格3
SUK-1000H
首页
客服